Verkoop

Wanneer u overweegt uw huidige woning te verkopen dan kunt u een afspraak maken voor een ori├źnterend gesprek. Dit vindt in de meeste gevallen bij u thuis plaats zodat wij vast een beeld krijgen van het betreffende object. Als u naar aanleiding van dit gesprek graag een uitwerking ziet van een eventuele samenwerking dan werken wij de mogelijkheden in overleg met u verder uit. U krijgt van ons een schriftelijke bevestiging van hetgeen wij hebben besproken zodat u dit op uw gemak kunt nalezen. In deze bevestiging vindt u ons advies ten aanzien van onder andere de prijs en het te kiezen verkooptraject. Voorts geven wij aan wat u kunt verwachten ten aanzien van onze begeleiding bij de verkoop. Dit loopt uiteen van de melding op diverse websites zoals bijvoorbeeld Funda tot het maken van verkoopbrochures, het verzorgen van bezichtigingen en mogelijkheden van een open huis. Tot slot treft u in deze bevestiging een voorstel voor het honorarium bij verkoop aan.

Opname
Indien de opdracht door u aan ons wordt bevestigd, volgt een uitgebreide opname. Er worden gegevens bij de gemeente en kadaster opgevraagd. Onze fotografe Pascale Drent komt foto's maken en Woningschouw maakt een NEN 2580 rapport op zodat er plattegronden van de woning gemaakt kunnen worden. Eventueel kan er een bouwkundige keuring en/of technische inspectie uitgevoerd worden. Een zogenaamde EPA keuring (energieprestatie advies) kan eventueel door derden worden uitgevoerd.

Start verkoop
De beschikbare gegevens worden allemaal verwerkt tot een brochure die zowel op papier als digitaal beschikbaar is voor belangstellenden. Alle relevante informatie is hierin verwerkt. De aanmelding op onze website en op huizensites zoals bijvoorbeeld Funda en de site van de MVA wordt verzorgd. Ook zijn wij actief met sociale media, desgewenst kunnen we u woning hiermee extra onder andacht brengen.

Bezichtigingen
Belangstellenden zullen zich tot ons wenden met verzoeken om uw woning te bezichtigen. Deze bezichtigingen zullen door ons begeleid worden en vinden in overleg met u plaats. Onze ervaring leert dat men niet altijd in de gelegenheid is dit tussen 9.00 en 17.00 uur te doen en wij verzorgen dan ook regelmatig bezichtigingen buiten kantooruren of op zaterdag, uiteraard altijd in overleg met u.

Voortgang
Vanzelfsprekend houden wij u op de hoogte van de vorderingen, de belangstelling maar ook van de bevindingen van de kandidaten die uw woning bezichtigen. Zodra er een voorstel wordt uitgebracht zullen wij namens en in overleg met u de onderhandelingen voeren met een kandidaat koper. Uw belang zullen wij daarbij altijd voorop stellen. Het opmaken van de koopakte vindt in nauw overleg met u plaats. Alle gemaakte afspraken worden hierin vastgelegd. Na ondertekening van de koopakte bewaken wij de termijnen zoals die verbonden zijn aan bijvoorbeeld de wettelijke bedenktijd en een financieringsvoorbehoud.

Inspectie & levering
Voorafgaand aan de juridische levering bij de notaris verzorgen wij samen met u de oplevering en de inspectie van de woning. De laatste stap is voor u als verkoper de ondertekening bij de notaris van de juridische akte van levering. Wij zijn vanzelfsprekend bij deze levering aanwezig.