Aankoop

Als u op zoek bent naar een koopwoning dan heeft u in beginsel vooral behoefte aan informatie. In een oriënterend gesprek kunnen wij u veel informatie geven en verschillende mogelijkheden en trajecten met u bespreken. Een dergelijk aankooptraject zou er als volgt uit kunnen zien.

Informatief gesprek
Allereerst brengen wij in een gesprek in kaart wat uw woonwensen en -verlangens zijn. Wij bespreken eventueel uw financiële mogelijkheden, maken afspraken met u omtrent het honorarium en komen gezamenlijk een aankooptraject overeen. De afspraken die wij met u maken worden schriftelijk aan u bevestigd.

Selectie marktaanbod
Als u dat wilt, kunnen wij het nieuwe woningaanbod dagelijks voor u selecteren. Zodra wij van mening zijn dat hier geschikte objecten voor u bij zijn brengen wij deze bij u onder de aandacht. Als u besluit het object te willen bezichtigen dan maken wij een afspraak om het (woon)object te bezichtigen waarbij wij u vanzelfsprekend begeleiden.

Beoordeling
Bij onze beoordeling kijken we onder meer of de vraagprijs reëel is, hoe deze zich verhoudt tot de staat van onderhoud en tot de ligging én we kijken of het object overeenkomt met uw wensen.
Indien nodig of gewenst, begeleiden we een bouwkundige inspectie waarbij bijvoorbeeld ook zaken als funderingsonderzoek, mogelijke grondvervuiling, aanwezigheid van asbest en bestemmingsplannen aan de orde komen. Ook kunnen wij u begeleiden bij het inwinnen van informatie over kosten die met een eventueel gewenste verbouwing of aanpassing gepaard gaan.

De feitelijke aankoop
Indien u tot aankoop over wenst te gaan dan verzorgen wij in nauw overleg met u de prijsonderhandeling met de (makelaar van) de verkoper. Voorafgaand aan de ondertekening van het koopcontract, stellen wij in overleg met u nog laatste zaken vast zoals financieringsvoorbehoud, de oplevertermijn, eventuele roerende zaken en de keuze van de notaris. 

De feitelijke levering
Op de dag van de overdacht gaan we met u mee voor een inspectie van de woning alvorens de akte van levering wordt getekend bij de notaris. We inspecteren of de woning en eventueel roerende goederen inderdaad worden opgeleverd zoals afgesproken en noteren voor u de meterstanden e.d.. Vervolgens zijn wij bij de overdracht bij de notaris wanneer u tekent voor de juridische levering en daadwerkelijk de sleutels in handen krijgt!