Taxatie

Een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden van de makelaar is het taxeren van een onroerende zaak. Een makelaar is een deskundige die waardeoordelen kan vellen over een onroerende zaak en dient daarbij objectief en onpartijdig te zijn.

Voor wie
Er kunnen verschillende redenen zijn om een taxatie te laten uitvoeren. Partijen die belang kunnen hebben bij een taxatie zijn:

De bank
Als er een aanvraag komt voor het afsluiten van een hypotheek, zal de bank voor zover mogelijk zekerheid willen hebben omtrent de waarde van het onderpand.

De belastingdienst
Als er een onroerende zaak in een nalatenschap voorkomt zal de belastingdienst willen weten hoe hoog de aanslag voor de successierechten moet zijn.

De accountant
Als een onderneming de onroerende zaak in het bedrijf heeft zitten en dat uit het vermogen wil halen, of juist onroerend goed wil inbrengen ter vergroting van het vermogen van de onderneming.

De particulier
Als u een huis wilt kopen of verkopen wilt u weten of u respectievelijk niet te veel betaalt, of er genoeg voor ontvangt. Een taxatie kan nodig zijn bij een verhoging van de hypotheek of bij een echtscheiding wanneer de boedel verdeeld moet worden. Ook bij een overdracht van onroerende zaken aan de kinderen kan taxatie noodzakelijk zijn.

De kosten van de taxatie komen in de meeste gevallen voor uw eigen rekening. Die kosten zijn overigens in een aantal gevallen aftrekbaar van de belasting.

De waarden
De onderhandse verkoopwaarde.
Deze waarde (vrij van huur en gebruik, of in verhuurde staat) is de waarde die het meest voorkomt. Het is de waarde die door een taxateur wordt bepaald als meest geboden waarde door een serieuze gegadigde in de periode van vrijwillige verkoop.

De executiewaarde.
Dit is de waarde die de onroerende zaak bij gedwongen verkoop, bijvoorbeeld op een veiling, oplevert. Er is dan sprake van executie, bijvoorbeeld wanneer iemand de hypotheek niet meer kan opbrengen. Er is vaak haast geboden, waardoor de prijs lager uit kan vallen dan bij de onderhandse verkoopwaarde.

De herbouwwaarde.
Dit is de waarde die aangeeft wat de kosten zijn om een pand in de huidige marktsituatie te herbouwen op dezelfde plek bijvoorbeeld na een explosie of brand. De herbouwwaarde is met name van belang bij het afsluiten of beoordelen van een opstalverzekering. Deze waarde wordt door de verzekeringsmaatschappij of door een door hen aangewezen deskundige vastgesteld.

De beleggingswaarde.
Soms kan er ook gekeken worden naar de waarde van een pand in verhuurde staat. Daaraan ligt meestal een beleggingsmotief ten grondslag.

Wat bepaalt de waarde van een onroerende zaak?
Er zijn zeer veel factoren die invloed hebben op de waarde van een onroerende zaak: de ligging, de bouwaard, de bestemming, de staat van onderhoud, eventuele erfdienstbaarheden en uiteraard vraag en aanbod.